Slide # 3
 

2015.08.31

IMG_417431. augustil 2018. aastal käisime Pjotr Maksimovi külas ja panime tema mälestusi kirja.

Pjotr Maksimov on sündinud 2. juulil 1925. aastal Koleno asulas, Voroneži oblastis.

Enne sõda lõpetas keskkooli 9 klassi.

1943. aasta märtsis mobiliseeriti Punaarmeesse. Pärast kaks kuud sõduribaaskursust sai temast Kuibõševi side sõjakooli kursant. Pärast kaks kuud õppinguid õpperood oli likvideeritud ning kogu isikkoosseis oli suunatud raadio-telegrafi kursustele.

7. novembril 1943. aastal seersandi auastmes oli suunatud Penza linna, kus formeeriti 70. õhutõrje-suurtükiväe diviis. 1944. aastal novembrist 70. diviisi 9. polg teostas õhutõrje kaitset Fastovi ja Žitomiri ümbruses.

Lõpetas sõda vanemsersandi auastmes patarei juhtimisrühmaülema abi ametis. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (I ja II järk), medalitega „Lahingulise teenete eest», „Võidu eest Saksamaa üle“ ning märgiga «Otlitšnik PVO».

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

IMG_401220. juulil 2018. aastal panime Savvinõh Klavdia mälestusi kirja.

Klavdia Savvinõh on sündinud 23. novembril 1923. aastal Zemnitsõ külas, Jaroslavli oblastis.

1928. aastal kolis koos vanematega Moskvasse.

1939. aastal lõpetas keskkooli 9 klassi, mille järel läks õppima stenografistiks.

Töötas raudtee meditsiinilises kesklaos Моskvas.

Pärast sõja algust, 18. augustil 1941. aastal läks vabatahtlikuna Punaarmeesse ning oli suunatud stenografistina 49. armee peastaabi. Armee koosseisus osales Možaiski kaitselahingutes, Rževi ja Smolenski lahingutes. Abielus 1944. aasta veebruaris ning oli demobiliseeritud reamehe auastmes raseduse tõttu.

Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (II järk), medalitega „Moskva kaitsmise eest“, „Võidu eest Saksamaa üle“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

IMG_3980Klubi «Front Line» otsingutööde käigus 13 — 15.juulil Saaremaal leiti 10 punaarmeelaste jäänused, kes langes lahingus 1941. a oktoobris. Samuti Vintri kandist leiti 1 võitleja jäänused 300. laskurpolgust 7. Eesti Laskurdiviisist, kes orienteeruvalt langes taktikalise dessanti käigus 12. oktoobril 1944. aastal.
Avaldame suurt tänu tööde organiseerimise ja teostamise eest L.Kušnarjovile ja V.Puusepale.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.06.22

Täna on meie muuseumi eskpositsiooni tulid 2 uut eksponaati, milleks on saksa transpordilennuk Ju-52/3m ja nõukogu Li-2.
Suur tänu Andrei Melnikovile tehtud töö eest!

ZA2jQpa9nmgwyEDbDq0Wvo

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.06.21

IMG_384721. juunil 2018. aastal meie organisatsiooni liikmed käisid vastuvõtul Tallinna ja kogu Eesti metropoliiti Jevgenii juures, kus räägiti meie organisatsiooni ajaloost ja meie tegevusest.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.06.06

IMG_36196. juunil 2018. aastal meie organisatsiooni liikmed koos MTÜ Monuments — ee juhiga käisid saksa okupatsioonirežiimi ohvrite ühishaual Võru linnas ning vahetasid välja 12 hauaplaate, mis olid oma vanuse pärast rikutud ja loematuks muutunud.
Detsembril 1944. aastal maeti ümber ühishauda inimeste jäänuseid, kes hukati siinolevates metsades 1941. aastal.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.06.01

1. juunil 2018. aastal käisime Margarita Kozlova (Tsontševa) külas ja panime tema mälestusi kirja.
Margarita Kozlova on sündinud 28. septembril 1923. aastal Sverdlovski linnas. 1924. aastal kolis koos emaga Ivanovo linna. Enne sõda lõpetas keskkooli 10 klassi. Oli mobiliseeritud ÜLKNÜ (ehk Komsomol) poolt ning aitas organiseerida koolihoonetes sõjaväehaiglaid. 10 kuud töötas saanitaarina. 1942. aasta aprillis mobiliseeriti Punaarmeesse. Lõpetas kahenädalalised sõduribaaskursused 329. suurtukiväe tagavarapolgus. Teenis sidemehena, prožektoristina 54. õhutõrje suurtükiväediviisis, mille ülesandeks oli õhutõrje ja tankitõrje teostamine Moskva kaitse edelapoolses sektoris. Lõpetas sõda 23. juunil 1945. aastal jefreitori auastmes. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (II järk), medaliga „Võidu eest Saksamaa üle“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.05.26

krot26. ja 27. mail 2018. aastal meie organisatsiooni liikmed A.Melnikov ja N.Gurova osalesid steindimudelite näitusel «Minimaailm 2018″ Tallinnas, kus demonstreerisid oma töid.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.05.

polMeie organisatsiooni juhatuse liige J.Poljanski käis külas «Raadio 4″ juures, kus andis raadiokuulajatele ülevaade meie tegevusest sõjaarheoloogia valdkonnas, sõjahaudade hooldamisest, sõjaveteranide toetusest.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2018.05.31

31. mail 2018. aastal meie organisatsiooni liikmed Tallinna Teise Maailmasõja osalejate ühistu palvel andsid Tallinnas elavatele veteraanidele kinkepakid. Tore, et selline pikaaastane tava jätkub pärast V.I.Metelitša lahkumist nüüd edaspidi Nina Ivanovna Pavlova juhtimisel.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее