2018.09.05

IMG_42085. septembril 2018.aastal käisime Nina Tšernõšova külas ja panime tema mälestusi kirja.
Nina Tšernõšova on sündinud 10. Veebruril 1923. aastal Narva linnas.
Enne sõda lõpetas Narva Emigrantide gümnaasiumi ja Punase Risti esmaabi kursust
Pärast soda algust andis abi haavatutele. 1941.a augustis koos Punaarmee väeosadega taandusid haigla töötajad Leningradi poole, kus kogu personal võeti sõjaväehospidali EG-2764 koosseisu.
1942.a märtsis evakueeriti neid üle Ladoga Kuibõševi linna, kust edasi suunati Eesti Korpuse vormeerimisele. Ninast sai sanitaar 86. üksik-medpataljonis (7. Eesti Laskurdiviis). Diviisi koosseisus osales ta lahingutes Kalinini ja Leningradi oblastides ning Baltimaades. Sõda lõpetas Kuramaal vanemseersandi auastmes. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (II järk), medaliga „Lahingulise teenete eest», „Võidu eest Saksamaa üle“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс