Sõja haudade hooldamine

Ka Eestimaa pinnal toimunud esimese ja teise maailmasõja ning kodusõja raevukate lahingute tulemusena jäid järele sajad sõdurikalmistud, hauad ja rahulike elanike matmispaigad. Nad kõik on sõjaohvrid.

Käesolevaks hetkeks on teateid ligikaudu 80 maetud vene armee sõjaväelase kohta, kes on hukkunud esimese maailmasõja lahingutes saksa vägedega (üldarvuga umbes 300 inimest).

Rohkem kui 100 individuaalset ja umbes 20 vennashauda on kodusõja perioodist, Loodearmee ja Punaarmee võitlejaid on maetud umbes 5000 – 7000.

Rohkem kui 400 individuaalset ja ligikaudu 270 vennashauda kuuluvad Punaarmeele, selle laevastikule ja õhuvägede võitlejatele, samuti nõukogude sõjavangidele ja ümberasustatuile perioodil 1941-1944. Teise maailmasõja ajal on ligikaudsete arvutuste järgi Eestisse maetud umbes 180 tuhat Punaarmee sõjaväelast ja sõjavangi, lisaks tuhanded tsiviilelanikku – natsismi ohvreid.

On 15 saksa sõdurite kalmistut ja 7 saksa sõjavangide kalmistut, kuhu on maetud umbes 80 tuhat saksamaa sõjaväelast.

Suurem osa mälestussambaid, mis on ajahambast puretud või vandaalide poolt purustatud, on ebarahuldavas seisukorras, aga mõned neist lausa nutuses olukorras.

Jõu ja võimaluste korral on meie organisatsiooni liikmed hooldanud, restaureerinud ja korrastanud sõjaväekalmistuid, üksikuid matmispaiku, tsiviilisikute massimõrvade kohti Eestimaa pinnal; austavad langenute mälestust hoolimata sellest, missuguse vaenupoole hulka nad kuulusid. Pole teistsuguseid sõdu, on vaid teistsugused ajad ja teine koht. Muutub taktika, muutuvad relvad kui inimeste hävitamise vahendid, aga ei muutu üks fakt – sõdur jääb alati lihtsalt sõduriks sõltumata sõja õiglusest või ebaõiglusest.

Oma töös püüame kasutada ära seda fakti, et veel elab inimesi, kes mäletavad teise maailmasõja traagilisi sündmusi, mäletavad matmispaiku, mis tähendab seda, et veel on võimalik leida jälgi olemasolevatest haudadest. Mõnede aastate pärast pole see enam võimalik. Meie organisatsiooni töö märkimisväärseks tulemuseks on matmispaikade ja mälestusmärkide baasi loomine. Siinkohal tahaks toonitada meie organisatsiooni vajalikkust –meie pilk on suunatud kümme aastat edasi tulevikku.

Maetud tuletavad elavatele meelde minevikku ja tagajärgi, milleni viivad sõda ja vägivald.

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс