Taaslavastus

Sõjalis-ajalooline rekonstruktsioon on omamoodi lavastus, mille süžeeks on mingi võitlus, lahing, episood teatud perioodi vaenupoolte sõjalisest tegevusest. Meid huvitab konkreetselt esimene ja teine maailmasõda ja kodusõda. See on aktuaalne, kuna sõjategevus käis ka meie maal. Veel elavad teise maailmasõja tunnistajad ja seal osalejad-veteranid ning vähe pole ka neid peresid, keda sõda poleks puudutanud. Seepärast on see teema väga delikaatne ja nõuab maksimaalset objektiivsust ja ei kannata mingisugust mõlemapoolset eksimust. Nagu öeldakse – olemas on üks õigus. Klubi liikmeid ühendab eelkõige püüd olla ajalooalastes tegevustes maksimaalselt objektiivne. Sellisel kujul on sõjalis-ajalooline rekonstruktsioon maksimaalselt ajalooliselt usaldatav „tõmmis“ reaalselt ja konkreetses kohas toimunud sündmustest.

Rekonstruktsioon pole ainult vormiriietus, relvastus, varustus, vaid ka olmeesemed, taktikalised märgid, teeviidad, propagandamaterjalid jm esemed/vahendid, mis olid sõdivatel pooltel.

Klubi osakonnad tegelevad teatud väeliikide rekonstrueerimisega, loovad kuvandi, õpivad ajalugu. See annab meile rohkem võimalusi läbi viia konkreetse väeliigi ajalooga seotud üritusi.

Lähtudes möödunud aastate kogemusest, jõudsime veendumusele, et meil on moraalne õigus viia läbi esimese ja teise maailmasõja ning kodusõja rekonstruktsioone, seda ainult ääretult täpselt ja austusega. Meie arvates ei tohi sõjalis-ajaloolised üritused, mis on rahva mälu jaoks väga delikaatne teema, ületada teatud piire. Sõjalis-ajaloolise liikumisega seotud liikmed ei tohiks ühelt poolt muuta üritusi tulistamisklounaadiks ja teisalt ka mitte ideoloogilisi stampe täis agitatsiooniks.

Meie rekonstruktsiooni kontseptsioon on anda maksimaalselt täpselt edasi ajaloolist epohhi, vastupidiselt pole rekonstruktsioonil kui sellisel mõtet. Meile on kategooriliselt vastuvõetamatud sellised üritused, milles puudub sõjalis-ajalooline mõte; tegevus, mis muudetakse fatamorgaana taoliseks mõttetuks tulistamiseks. Sellised show`d diskrediteerivad nii üldsuse kui valitsusstruktuuride silmis kogu sõjalis-ajaloolist liikumist.

Sõjalis-ajaloolisesse klubisse Front Line tulid sellised inimesed, kes on tõeliselt huvitatud sõjaajaloost ja tegutsevad tõelise kirega. Seepärast pole liigne märkida, et Front Line ei ole poliitiline organisatsioon.

Ühe või teise riigi armee mundrite valmistamine ja kandmine, eraldusmärkide, sümbolite kandmine, hümni mängimine jms atribuutika on vajalik ainult reaalselt toimunud sündmuste rekonstrueerimiseks ega väljenda klubi liikmete poliitilist meelsust.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс