Slide # 3
 

2016.04.02

download2. aprillil 2016 me külastasime ja paime Henrich Borodankovi mälestused kirja. Henrich sündis 2. veebruaril 1924 Vologda oblasti Niazskoje külas . Ta lõpetas keskkooli seitse klassi. Aastal 1940 astus ta Tšherepovetsi kolledži,töötas mehaanikuna masinatraktori jaamas. 29. novembril, 1942 aastal on kutsutud koostatud Punaarmeesse ja pärast laskurite kursuste läbimist teda registreriti 949 th 259 jalaväediviisi jalaväerügementi. Diviisi koosseisus osales ta Donbassi, Zaporozhye, Nikopol-Krivoy Rogi ründoperatsioonides. 1944. aasta alguses oli nooremseersant Borolankovil oli 42 tapetud sõdurit ja vaenlastest ohvitserit. 8. veebruaril 1944 saadeti Henrich Vassiljeviš Vene NFSV Ülemnõukogu nimelisele Moskva Punalipu jalaväekooli. 24. juunil 1945.a osales kooli ühendatud rühma koosseisus ajaloolisel võiduparaadil.
Autasustatud: ordeniga»Isamaasõda» II järk, «Punane Täht», medalitega «Sõjaväeliste teenete eest», «Vapruse eest», «Võidu eest Saksamaa üle»

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.29

download29. aprillil 2016.a meie klubi liikmed osalesid Meelis Muhu dokumentaalfilmi «Täna me mängime sõda» esilinastusel. Filmis räägitakse sõjaajaloolise rekonstrueerimise liikumisest Eestis ja välismaal.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

Eesti mälestusraamat

downloadOn möödunud tervelt 6 aastat ja lõpuks me saime kätte CD –skänneeritud kaheköiteliste 1941-1945. aastatel Suure Isamaasõja sõjas hukkunute mälestusraamat“. Eesti Suure Isamaasõja Keskmuuseumist. saadud materjalidega . Tänu rahvusvahelise meeskonna Anton Eremenko (Riia), hoolikale tööle: Natalia Gurova (Tallinn), Inna Petrova (Tsernomorskoje asula) skänneeritud materjale tehti elektroonilisel kujul!

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2017.04.19

19. aprillil 2016. aastal meie käisime Hendrik Arro külas ja panime tema mälestusi kirja. Hendrik Arro on sündinud 25. juulil 1925. aastal Tallinnas. Enne sõda õppis Riiklikus Inglise Kolledžis. 1943. aasta märtsis läks vabatahtlikuna Saksa sõjaväes moodustatud 127. (mere) Luurelennugruppi, kus teenis tehnilise personali hulgas ja sai lennukirelvuri väljaõppe. 1943. aasta septembris oli suunatud väljaõppmiseks lennukooli Grobina linnas. 1944. aasta juunis lõpetas lennukooli sõjaväelenduri kvalifikatsiooniga ning ta suunati 11. Öölahinglennugruppi (NSGr.11). Grupi koosseisus sooritas kokku 63 lahingulendu nii Narva kui ka Tartu rindel. Lahingutegevuse eest sai pronks ja hõbe rindelennuspange ning 2. klassi Raudristi. 18. septembril 1944. aastal lennugrupp baseerub Lätis, Blome lennuväljal, 24. septembril – Liepaja piirkonnas. 1. oktoobril Heiligenbeilil asuv NSGr.11 oli laiali saadetud. Isikkoosseis suunati Taani, Esbjerg linna, kus oli plaanitud moodustada langevarjurite rügement „Baltische Legion Falschirmarmee“ nime all. See ei olnud aga moodustatud ning 1944. aasta detsembri saadeti Hendrik Arro Dortmundi, õhutõrje-suurtükiväe gruppi nr.96. Pärast õhutõrje raskerelvade kasutamisväljaõpet saadeti 20. Relvagrenaderide SS-diviisi tagavarapataljoni. Selle koosseisus sattus rindele, Wittenbergi piirkonda, seejärel Tšehhoslovakkia territooriumile. 9. mail 1945. aastal Hendrik Arro sattus vangi tšehhi partisanidele. Sama aasta suvel õnnestus tal naasta Eestisse. 1946. aasta suvel lõpetas Tallinna Reaalkooli ja sama aasta sügisel astus Tallinna Polütehnilisse Instituuti (Tallinna Tehnikaülikooli). 7. oktoobril 1950. aastal oli arreteeritud ja mõistetud 25 aastaks vangi. Kinnipidamiskohaks sai vangilaager Magadani oblastis. Vangilaagrist vabanes 17. septembril 1955. aastal välja antud amnestiaseadluse põhjal, pöördus tagasi Eestisse. Tal õnnestus õpinguid ülikoolis jätkata. Pärast ülikooli lõpetamist 1957. aastal on töötanud sama ülikooli sooj.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.17

download17. aprillil 2016.aastal meie klubi liikmed külastasid ja tegid korda ühishauad Aaspere mõisa pargis ning Rakvere kalmistul. Rakvere sõjalise au alleel vahetasime nõukogude armee teenistuse ajal hukkunud sõduride haudade püramiide uute plaatide vastu. Seejärel külastasime Rakvere linna Jumalaema Sündimise kiriku. Koguduse ülempreester Aleksandr Lebedev rääkis kiriku ajaloost, märtri Rakvere Isa Sergi elust ja vaimuvägiteost, kes on meie ühingu taevane kaitsepühak. Toimus palve Jumala klubi 2016. aasta hooaja tegutsemisõnnistusek.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.16

download16. aprillil 2016. aastal käisime Ljudmilla Borovskaja külas ja panime tema mälestusi kirja. Ljudmilla Borovskaja on sündinud 23.veebruaril 1923. aastal Leningradi oblasti Tosno linna lähedal. 1930. aastal kolis Leningradi. Enne sõda lõpetas keskkooli 8 klassi. 1939. aastal läks tööle mudelkingade vabrikusse. Õppides üheaastastel med.õdede kursustel osutas abi Talvesõjas haavata saanud sõduritele. 1941. aasta juulis astus vabatahtlikuna 3. Leningradi rahvakaitse diviisi, mille koosseisus osales Lõuna operatsioonirühma lahingutes. Pärast diviisi laialisaatmist Ljudmilla oli määratud vanem kirurgiaõe ametikohale 72. sanitaar-meditsiinilise pataljoni 67. laskurdiviisi. Ljudmilla Borovskaja oli demobiliseeritud tervislikel põhjustel 1944. aasta detsembris meditsiiniteenuste vanemaseersanti austmes. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (II järk), medalitega „ Nõukogude Arktika kaitsmise eest“, „Võidu eest Saksamaa üle“, aumärgiga „Otlitšnik sanitarnoi službõ“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

Mälestusraamat „Eesti“

downloadMälestusraamat „Eesti“

Kuus pikka aastat on möödunud alates hetkest, kui tänu Anna Rahmanovale, saime kaheköitelise „Suure Isamaasõja 1941–1945 hukkunute mälestusraamatu“ skаneeritud materjalidega plaati Suure Isamaasõja Keskmuuseumist. Tänu rahvusvahelise meeskonna (Anton Jerjomenko Riiast, Natalja Gurova Tallinnast, Inna petrova Tšernomorskoje alevikust) usinale tööle skаneeritud materjalid on nüüd elektroonilisel kujul! Me tegime seda!!!

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.15

15download. aprillil 2017. aastal me kirjutasime ümber Maria Rist mälestusi. 
Maria on sündinud 30. juunil 1927. aastal Harkovi linnas, Ukraina NSV-s. 
Enne sõja algust ta lõpetas koolis 7 klassi. Peale sõja algust ta oli evakueeritud Tulasse ema poolsete sugulaste juurde, astus sauna-ketra rühma. 
1942. aasta aprillis Maria isa -komandöri abiline 60. tankipolkus  — ootas tanke Nižni Tagilis. Kui ta käis sugulaste juures, et saada teada, kuidas perel läheb, ta kohtas oma tütre ja leppis kokku oma komandöriga, et tema tütre võetakse sauna-ketra rühma.
6. juunil 1942. aastal, peale rühma laialisaatmist, neiut vormistati tagavarapolku, kus ta lõpetas telefonisti kursusi. Esialgu ta oli määratud telefonistina, peale seda hakkas kasutama kanderadiojaama. 1943. aastal side roodi koosseisus sattus Kurskaja kaaresse. 26. juulil 1943. aastal, peale haavastamist ja paranemist haiglas ta oli määratud 163. varulaskepolku, kust oli üleviidud 5. kaardiväe õhudessanti laskepolku 2. õhudessanti diviisi. 12. septembril 1944. aastal sai teise haavatuse. Peale haiglat ta oli saadetud 193. kaardiväepolku 66. Poltava Punaväepolku laskediviisi. Selle polku koosseisus ta sõdis Rumeenias, Ungaris, Austrias; vabastas Budapesti; osales Viini võtmises.
Võida ajal oli Maris Salzburgis.
On autasustatud Kuulsuse ordeniga 3. järk, 2 medaliga «Vapruse eest», «Budapesti võtmise eest», «Viini võtmise eest», «Võidu eest Saksamaa üle Suures Isamaasõjas aastatel 1941-1945″.
Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.14

download14. aprillil 2016. aastal meie Pärnu osakonna organisatsiooni liikmed koristasid ausamma ümbruse Sindi hävituspataljoni mahalaskmise kohal saksaväedega 8. augustil 1941. aastal Raekülas ja vennashaua natsismiterrori 1941-1944. aastate ohvrite territooriumi Reius. Vennashauas on maetud üle 700 inimest, sealhulgas lapsed.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.09

download9. aprillil 2016. aastal meie tankitõrje kaitsepuude ekspositsioon täienes veel ühe Tallinna kaitse 1941. aasta «osalejana». Täname kõiki klubi liikmeid, kes osalesid eksponaati transportimises ja paigutamises.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее