Slide # 3
 

2016.04.07

download7. aprillil 2016. aastal käisime meie klubi auliikme Žurina Antonina Aleksejevna külas ja kinkisime talle traadita lauatelefoni.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2017.04.02

download2. aprillil 2016. aastal käisime Maria Barkova külas ja panime tema mälestusi kirja. Maria Barkova on sündinud 13. oktoobril 1919. aastal Smolenski oblasti Hislavitši külas. Enne sõda lõpetas keskkooli 7 klassi. Edasi töötas teeosakonnas, samas õppis õhtukoolis. Lõpetas Smolenskis pedagoogilised kursused. Oli suunatud kurtide laste õpetajaks Veliži linna. Alustas õpinguid Smolenski Pedagoogilises Seminaris, mille pidi katkestama sõja tõttu. Koos teiste pagulastega saabus Bologoje raudteejaama evakueerimiseks Arhangelski oblasti. Rong oli teel mitu korda rünnatud õhust vaenlaste poolt. Jõudes Velski linna, esialgu töötas raamatupidajana sovhoosis, seejärel brigadirina. 1942. aasta augustis oli mobiliseeritud Punalipu Balti laevastikku. Pärast karantiini ja sõduri baaskursuse läbimist Leningradis, suunati ta Lavensaari mereväebaasi. Teenistuse läbis staabis telefonistina, siis rannapatarei juhtimispunktis. 7. detsembril 1944. aastal demobiliseeriti tervislikel põhjustel madrusi austmes. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (II järk), medalitega „Leningradi kaitsmise eest“, „Võidu eest Saksamaa üle“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.04.02

download2. aprillil 2016. aastal käisime Genrihh Borodankovi külas ja panime tema mälestusi kirja. Genrihh Borodankov on sündinud 2. veebruaril 1924. aastal Vologda oblasti Tšerepovetski rajooni Niazskoje alevikus. Enne sõda lõpetas keskkooli 7 klassi. 1940. aastal astus Tšerepovetski tehnikumi, töötas mehaanikuna masina-traktorijaamas. 29. novembril 1942. aastal mobiliseeriti Punaarmeesse. Pärast täpsuslaskuri kursuse läbimise teda määrati 259. laskurdiviisi 949. laskurpolku. Diviisi koosseisus osales lahingutes Ida-Ukrainas (Debaltsevo läbimurd, Donbassi, Zaporožje, Nikopoli-Krivoi Rogi pealetungioperatsioonid). 8. veebruaril 1944. aastal Genrihh Borodankov oli suunatud VNFSV Ülemnõukogu nimelise Moskva Punalipulise Jalaväekooli. 24. juunil 1945. aastal osales koondrühma koosseisus ajaloolisel võiduparaadil. Autasustatud ordenitega „Punane täht“, Suure Isamaasõja (II järk) ja medalitega „Vapruse eest“, „Lahinguliste teenete eest“ (2 tükki), „Võidu eest Saksamaa üle“.

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.03.29

download29. märtsil 2016. aastal meie klubi liikmed osalesid Meelis Muhu dokumentaalfilmi „Täna mängime sõda“ esilinastuses. Film räägib ajalooliste sündmuste rekonstruktsioonidest Eestis ja välismaal.

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.03.12

12. märtsil 2016.aastal käisime Maria Veremko küla ja panime tema mälestusi kirja. Maria Veremko on sündinud 8.juulil 1926. aastal Leningradi oblasti Jaželbitsõ külas. Enne sõda lõpetas keskkooli 7 klassi. Töötas teetöölisena. 1943. aastal juulis läks vabatahtlikuna kokaks moodustava 19. armee kaardiväe suurtükiväebrigaadi ohvitseride sööklasse. 1944. aasta aprillis, pärast koolitust ja sõdurivande andmist, Maria oli võetud juhtimispatarei siderühma telefonisti ametikohale. Brigaadi kooseisus osales lahingutes Staraja Russa, Neveli, Novorževi all ning läbinud sõjatee Pustoška jaamast läbi Ludza, Rezekne, Madona, Ogre, Riia, Mitava. Lõpetas sõda reamehe auastmes Klaipedas. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (II järk), medalitega „Lahinguliste teenete eest“, „Võidu eest Saksamaa üle“.

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.03.09

9. märtsil 2016. aastal meie ühingu liikmed on püstitanud hauakivi leitnant Konstantin Sergejevitš Spesivtsevile Ämari garnisoni kalmistul.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.03.08

8. märtsil 2016. aastal meie ühingu liikmed Tallinna Teise maailmasõja osalejate ühingu vahendusel külastasid ja õnnitlesid meie armsaid naisveterane. Meie edastasime 12 kinkekomplekti. Kingitud lilled aga tekitasid kevadist meeleolu ja positiivseid emotsioone.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.03.03

3. märtsil 2016. aastal rääkis oma mälestusi meie klubi suur sõber Valentin Villemsoo.Valentin Villemsoo on sündinud 2. aprillil 1923. aastal Kodasoo külas Harjumaal. Enne sõda lõpetas keskkooli 10 klassi. Astus Tallinna Pedagoogilise Instituudi esimesele kursusele. Töötas valla täitevkomitees vanempioneerijuhina. 3. juulil 1941. aastal teda mobiliseeriti 20. Harjumaa hävituspataljoni, mis hiljem sai 1. Töölispolku osaks. Selle koosseisus osales Tallinna kaitsmisel, sai haavata. 28. augustil 1941. aastal oli teel Tallinnast ВТ-524 «КALPAKS“ pardal. 29. augustil transport oli uputatud vaenlase lennuväe poolt. Ta oli üks 70-st päästetud inimestest. 30. augustil valvekaatrid viisid teda Kroonlinna. Seejärel oli Valentin Leningradi hospidalis. Pärast ravi oli suunatud 36. tagavarapataljoni (haavatud sõdurid taastumisel), mille koosseisus 1942. aasta veebruarini osales linna puhastustöödel. 1942. aasta märtsi alguses Eesti marsipataljoni koosseisus viidi Valentin „Elutee“ kaudu suurele maale ja suunati Sverdlovski oblasti, Kamõšlovi rajooni Porošino sõjaväeõppelaagri, kus toimus Eesti 7. Laskurdiviisi moodustamine. 1942. aasta detsembril 7. laskurdiviisi 27. laskurpolku sidemehena Valentin Villemsoo sattus Kalinini rindele, kus osales lahingutes Velikije Luki eest. 10. jaanuaril 1943. aastal sai haavata jalga. Haavatuna ja külmetud varvastega saadeti Valentin sõjaväehaiglasse, kus ta jäi kuni aprillini. Pärast ravi tuli tagasi oma väeossa. 1944. aasta märtsis teda suunati Podolski jalaväe kutsekooli. 1945. aasta aprillis väejuhi kiirkursused olid läbitud. Valentin oli saanud vanemleitnanti auastme ja teda saadeti rindele. Uudise sõja lõppemisest 9. mail 1945. aastal sai noor leitnant teada rongis, Rževi rongijaamas. Alates 1989. aastast Valentin Villemsoo on Eesti Laskurkorpuse veteranide Tallinna ühenduse juht. Autasustatud Suure Isamaasõja ordeniga (I järk), medalitega „Vapruse eest“, „Lahinguliste teenete eest“, „Võidu eest Saksamaa üle“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.02.29

29. veebruaril 2016. aastal käisime Kostas Banjaviciuse külas ja panime tema mälestusi kirja. Kostas Banjavicius on sündinud 2. juunil 1925. aastal Šiauliai maakonnas Spudžjai külas. Enne sõda lõpetas keskkooli 6 klassi. 1943. aastal astus Šiauliai rakenduskooli raadiotehnika klassi. 12. septembril 1944. aastal mobiliseeriti Punaarmeesse ja saadeti 50. Leedu tagavara laskurdiviisi 252. polku. 1945. aasta märtsis oli suunatud laskurina 16. Leedu laskurdiviisi 156. polku koosseisus Kuramaale. 1945. aasta aprillis viidi ta üle sidemehena sidepolku roodu. Lõpetas sõda jefreitori auastmes.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее

2016.02.24

24. veebruaril 2016. aastal Eesti Vabaõhumuuseumis toimus taaslavastuslahing „1919 aasta talv. Punaarmee teekond Tallinna.“ Üritusel osalesid meie kolleegid Saaremaa Sõjavara Seltsist, sõjaajalooklubidest „Front Line Eesti“, „Narva“ ning „ESAK“.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать Далее